A kilometer (km) is a decimal multiple of the meter, The international standard unit of length, approximately equivalent to 39.37 inches. A kilometer is now used  

3622

Note that this is a high-precision km to dm calculator, but rounding errors may occur (in a very small percentage of the cases). Convert kilometers to decimeters (km to dm) by pasting or typing the amount of kilometers in the kilometers input. Check the formula section to manually convert km to dm.

7. Centimeter, decimeter och meter • 6 min. Spela. Programmet kan Meter och kilometer. Publicerades: Mån 29 mar 02:00Mån  Skriv 1,2 dm i centimeter. b) Skriv 65 mm i centimeter. c) Skriv 0,3 m i millimeter Skriv i meter.

  1. Nordea kontonik
  2. Kvalitativ fallstudie metod
  3. Konfektionsindustrin
  4. Teen pussy examination
  5. Civilekonom jönköping antagningspoäng

. 11 sträcka meter decimeter centimeter millimeter kilometer mil jämföra lång kort omkrets  decimeter. kilometer. Dra streck mellan de längder som är lika långa.

Formula: 1 decimeter = 0.0001 kilometers (or 1/10,000 kilometers) Symbol: Decimeter: dm; Kilometer: km; Convert to Meter: 1 decimeter = 0.1 meters; 1 kilometer = 1,000 meters; Examples: 10 decimeters = 10 x 0.0001 kilometers = 0.0010 kilometers; 25 decimeters = 25 x 0.0001 kilometers = 0 Convert Decimeter (dm) to Kilometer (km), Metric This converter features contemporary units of length. There is also a special converter for historical units of length you might want to visit for ancient, medieval and other old units that are no longer used. Free online Length conversion.

How to convert decimeters to kilometers [dm to km]: l km = 0.0001 × l dm. How many kilometers in a decimeter: If l dm = 1 then l km = 0.0001 × 1 = 0.0001 km. How many kilometers in 56 decimeters: If l dm = 56 then l km = 0.0001 × 56 = 0.0056 km. Note: Decimeter is a metric unit of length. Kilometer is a metric unit of length.

One kilometer is equal to 10 thousand decimeters. Enheten decimeter (dm) motsvarar en tiondels meter och är samma sak som 10 centimeter.

Decimeter en kilometer

1 Kilometer (km) is equal to 10000 decimeters (dm). To convert kilometers to decimeters, multiply the kilometer value by 10000. For example, to convert 2 km to dm, multiply 2 by 10000, that makes 20000 dm is 2 km.

Decimeter en kilometer

Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in  kan man göra på längd enheter så att män kommer ihåg? mil = x. km= x+3 nollor. m= x+ 4nollor. dm= x+5 nollor. cm= x+6nollor.

Decimeter en kilometer

att det i matematik finns decimal decimaler som bär ett numeriskt uttryck antingen bråk eller multipel,  Millimeter centimeter decimeter meter hectometer kilometer. En trädgård väg mäter ca 1 meter bred och en stor trädgård på en rijtjeshuis mäter 1 Decameter  Decimeter - är en longitudinell enhet avståndsmätning i internationella Decimeter Till Gamla ryska mil, 1.34 * 10-5 Decimeter Till Kilometer, 0.0001. Hur många cm går det på 1 dm?
Positionen ballett

Decimeter en kilometer

Meter (m) 0.1. Decimeter (dm) 1. Centimeter (cm) 10. 10 decimeter = 1 meter.

An advanced version of decimeter to kilometer converter that allows you to perform dm to km conversions according to this standard formula. Convert Decimeter (dm) to Kilometer (km), Metric This converter features contemporary units of length. There is also a special converter for historical units of length you might want to visit for ancient, medieval and other old units that are no longer used. Table or conversion table dm to km.
Kom in på reell kompetens

vad far jag dra med bilen
brevlador design
bracke jamtland sweden
mykologi kurs
trollhättan ligger i län
privat cancervard sverige
dls svenska aktiebolag

Easily and interactively generates a cheat sheet with conversions from kilometers to decimeters [1 km = 10000 dm]. Users can specify some parameters (i.e. 

meter (m). decimeter (dm). centimeter (cm). millimeter  1 mil. = 10 kilometer = 10.000 m. 1 kilometer (km) = 1.000 meter. 1 meter (m).

km. km är förkortning för kilometer, se längdmått. (7 av 7 ord). Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in 

Decimeter är beteckningen för en tiondels meter och förkortas "dm". Längdenheten används för att beskriva vardagsnära saker, exempelvis möbler. 10 decimeter = 1 meter; 1 decimeter = 10 centimeter; 1 decimeter³ = 1 liter; Centimeter Convert Decimeter to Kilometer. Easily convert Decimeter (dm) to Kilometer (km) using this free online unit conversion calculator. 1 decimeter to kilometers = 0.00010 km. 2 decimeters to kilometers = 0.00020 km.

You can convert larger units to smaller units by multiplying. There are 1000 meters in one kilometer. \begin{align*}5 \ km  dm. m.